ORGANISATIE

Foto: Aurelie Marrier d’Unienville / Oxfam

Wie zijn wij?

Books 4 Life is een non-profit organisatie die een keten van tweedehands boekwinkels exploiteert. Iedereen kan daar boeken inleveren, die vervolgens in de winkels worden verkocht tegen een eerlijke prijs. De winkels verkopen meestal ook online, zoals via marktplaats, bol.com of boekwinkeltje.nl. De totale verkoopopbrengst is vrijwel geheel bestemd voor goede doelen. Zo hebben wij in 2016 voor ruim € 100.000 kunnen schenken, waarvan de helft vast bestemd was voor Amnesty International en Oxfam Novib, en de andere helft voor organisaties die jaarlijks wisselend door onze winkels worden gekozen, maar die wel dezelfde thema’s hebben.

Met uw aankoop bij een Books 4 Life winkel steunt u dus niet alleen het goede doel, u geeft de boeken een tweede leven en de vrijwilligers een zinvolle tijdsbesteding. Zo geven wij invulling aan onze drie kernwaarden:

  • Het steunen van goede doelen die zich inzetten voor de bevordering van mensenrechten en bestrijding van armoede.
  • Het stimuleren van duurzaamheid door tweedehands boeken in te zamelen en tegen een eerlijke, betaalbare prijs te verkopen.
  • Maatschappelijke betrokkenheid door laagdrempelig, veelzijdig en gezellig vrijwilligerswerk te bieden aan mensen van alle leeftijden en achtergronden.

De organisatie

Iedere winkel is ondergebracht in een aparte stichting, waardoor vraag en aanbod optimaal kunnen worden afgestemd op de lokale omstandigheden. Door onze goede contacten met onderwijsinstellingen en andere organisaties die ons een warm hart toedragen, kunnen ook onze huisvestingskosten laag blijven. Ons streven is om de noodzakelijke en onvermijdelijke kosten zo laag te houden dat 90% van de verkoopopbrengst kan worden uitgekeerd aan goede doelen.

Met de twee winkels in Oostenrijk bestaat een losser verband. Zij dragen de naam en opereren in grote lijnen hetzelfde als de winkels in Nederland.

Books 4 Life heeft geen personeel in dienst, maar wordt geheel gerund door vrijwilligers. Of zij nou in de winkel een dienst draaien of zitting nemen in een bestuur.

Naast de winkels bestaat er een overkoepelende stichting die de formule bewaakt, de contacten met goede doelen organisaties en andere stakeholders onderhoudt en zorgt voor uitwisseling tussen de verschillende winkels. De bestuurssamenstelling van de landelijke stichting ziet u hieronder.

Landelijk bestuur Books 4 Life

  • Ton van Weers – voorzitter

  • Fleur Renirie – secretaris
  • Henk Juffer – penningmeester

  • Martina Priekaar – algemeen bestuurslid

Historie

De eerste Books 4 Life winkel is in februari 2005 op de campus van de Universiteit van Tilburg opgericht. Met name via universiteiten is het concept overgewaaid en zijn elders in het land winkels gestart. Ondertussen zijn er naast Tilburg winkels in Groningen, Amsterdam, Eindhoven, Utrecht en Nijmegen. In april 2010 is de eerste internationale vestiging van start gegaan in Graz, Oostenrijk. De tweede Oostenrijkse winkel opende haar deuren in 2012 en zit in Wenen.

Het komt wel eens voor dat een winkel een periode zonder ruimte zit en daarom een periode afwezig is uit het stadsbeeld. Het is niet eenvoudig een (bijna) kosteloze ruimte te vinden voor ons concept. Maar we doen hard ons best!