OXFAM NOVIB

Books 4 Life & Oxfam Novib

Al sinds de oprichting steunt Books 4 Life Oxfam Novib met jaarlijks 25% van het te doneren bedrag. Met dit geld strijden zij tegen armoede. Oxfam is een wereldwijde beweging, in 93 landen pakken zij de problemen aan die armoede veroorzaken en in stand houden: honger, onveiligheid, onrechtvaardigheid en gebrek aan perspectief. Dit doen zij bijvoorbeeld door samen met boeren, gemeenschappen en overheden te werken aan meer voedselzekerheid: eerlijke prijzen voor boeren, beschermde landrechten en klimaatverandering de baas. Met partnerorganisaties geeft Oxfam humanitaire hulp bij rampen, oorlogen en crisis, en aan mensen op de vlucht. Ze creëren betere kansen voor jongeren, komen op voor de rechten van vrouwen en geven microkrediet aan onderneemsters in ontwikkelingslanden.

Het geld dat Books 4 Life jaarlijks aan Oxfam doneert gaat niet op de grote hoop. Wij hebben afspraken gemaakt over een specifiek project, waarvan wij ook duidelijk terugkoppeling ontvangen. Wij hebben gekozen voor een project dat zich inzet voor het versterken van de zaden- en voedselsystemen van boeren. Hieronder vertelt Oxfam meer over dit project.

(Meer weten over eerdere projecten van Oxfam die Books 4 Life steunde? Klik hier)

Logo Oxfam Novib

Foto’s: Sacha de Boer/Oxfam Novib..

”Marjory Jeke is al haar hele leven boerin in Zimbabwe. Als weduwe draagt ze de zorg over zeven kinderen en zes kleinkinderen. Ze leven van de opbrengst van het land. De boerin zag hoe het klimaat veranderde: extreme droogtes, overstromingen en mislukte oogsten. Geen oogst betekent geen eten en geen inkomen. Boerin Marjory gebruikte, net als veel andere kleine boeren in Zimbabwe, dure zaden van grote zadenbedrijven. Maar deze zaden zijn niet bestand tegen het extreme weer door klimaatverandering met langdurige droogtes en hevige regenval. Steeds meer boeren raken zo afhankelijk van voedselhulp.

Boeren kweken zelf sterke zaden

Wij steunen boeren als Marjory om zich weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. We openden veldscholen in Zimbabwe waar kleinschalige boeren zelf zaden leren kweken en bewaren. Zaden die beter bestand zijn tegen extreem weer. In de veldscholen wisselen boeren onderling kennis en zaden uit. Share a seed noemen we dat. Bovendien leren de boeren nieuwe, wetenschappelijke landbouwtechnieken. Het resultaat: meer diversiteit en kennis, sterkere zaden en sterkere boeren.

‘Diversiteit in gewassen is het wapen tegen honger’, zegt Marjory stellig. De boerin verbouwt veel verschillende gewassen zoals aardnoten, gierst, bruine rijst en sojabonen. ‘Door verschillende zaden te planten, heb ik meer kans dat een gedeelte van de oogst de weersomstandigheden overleeft. Op de veldschool kweek ik sterke zaden en wissel ik ook de beste zaden uit met andere boeren. Zo wordt de kans nog kleiner dat mijn oogst mislukt.’”

”Marjory Jeke is al haar hele leven boerin in Zimbabwe. Als weduwe draagt ze de zorg over zeven kinderen en zes kleinkinderen. Ze leven van de opbrengst van het land. De boerin zag hoe het klimaat veranderde: extreme droogtes, overstromingen en mislukte oogsten. Geen oogst betekent geen eten en geen inkomen. Boerin Marjory gebruikte, net als veel andere kleine boeren in Zimbabwe, dure zaden van grote zadenbedrijven. Maar deze zaden zijn niet bestand tegen het extreme weer door klimaatverandering met langdurige droogtes en hevige regenval. Steeds meer boeren raken zo afhankelijk van voedselhulp.

Boeren kweken zelf sterke zaden

Wij steunen boeren als Marjory om zich weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. We openden veldscholen in Zimbabwe waar kleinschalige boeren zelf zaden leren kweken en bewaren. Zaden die beter bestand zijn tegen extreem weer. In de veldscholen wisselen boeren onderling kennis en zaden uit. Share a seed noemen we dat. Bovendien leren de boeren nieuwe, wetenschappelijke landbouwtechnieken. Het resultaat: meer diversiteit en kennis, sterkere zaden en sterkere boeren.

‘Diversiteit in gewassen is het wapen tegen honger’, zegt Marjory stellig. De boerin verbouwt veel verschillende gewassen zoals aardnoten, gierst, bruine rijst en sojabonen. ‘Door verschillende zaden te planten, heb ik meer kans dat een gedeelte van de oogst de weersomstandigheden overleeft. Op de veldschool kweek ik sterke zaden en wissel ik ook de beste zaden uit met andere boeren. Zo wordt de kans nog kleiner dat mijn oogst mislukt.’”

De kracht van uitwisselen

”Wij geloven in de kracht van het uitwisselen van kennis. Door kennis te delen en boeren met elkaar en met onderzoekers te verbinden realiseren we sterkere zaden en sterkere boeren. Bovendien vormen de veldscholen een belangrijke sociale plek om samen te komen. ‘We leren niet alleen landbouwtechnieken’, zegt Marjory. ‘We spreken ook met elkaar over andere zaken, over huwelijken, tradities, hiv en andere ziektes. Zo leren we op veel vlakken van elkaar. Als je mijn situatie vergelijkt met twee jaar geleden, dan is die door de veldschool enorm veranderd. Kijk maar naar mijn land. En kijk naar mij. Ik heb veel meer kennis en zelfvertrouwen gekregen.’ ‘Ik weet niet wat ik had gedaan zonder de veldschool.’”

Zo helpen we

”De veldscholen in Zimbabwe boeken vruchtbare resultaten. De sterke zaden, kennis en goede oogsten zorgen voor meer voedselzekerheid.

  • Op de veldscholen leren de boeren van elkaar en van wetenschappers welke zaden goed bestand zijn tegen droogte en een betere oogst opleveren.
  • Door zelf zaden te kweken zijn boeren niet langer afhankelijk van dure zaden van grote zadenbedrijven.
  • Zelf zaden kweken zorgt voor meer diversiteit en maakt boeren minder kwetsbaar.
  • De sterkste zaden worden veilig bewaard in een zadenbank. Zo kunnen boeren ook na een slechte oogst hun eigen zaden gebruiken en hoeven ze geen zaden te kopen.
  • Op speciale zadenbeurzen en voedselmarkten wisselen boeren kennis over zaden en gerechten uit. Zo helpen kleine boeren elkaar om honger en een eenzijdig dieet te voorkomen.

Via het Sowing Diversity = Harvesting Security programma (SD=HS) werken Oxfam Novib en partnerorganisaties behalve in Zimbabwe ook samen op het gebied van boerenveldscholen in China, Guatemala, Laos, Nepal, Peru, Uganda en Zambia.”