OXFAM NOVIB

Books 4 Life & Oxfam Novib

Al sinds de oprichting steunt Books 4 Life Oxfam Novib door hen jaarlijks 25% van het te doneren bedrag te geven. Met dit geld strijden zij tegen armoede. Oxfam Novib is een wereldwijde beweging, in 93 landen pakken zij de problemen aan die armoede veroorzaken en in stand houden: honger, onveiligheid, onrechtvaardigheid en gebrek aan perspectief. Dit doen zij bijvoorbeeld door samen met boeren, gemeenschappen en overheden te werken aan meer voedselzekerheid: eerlijke prijzen voor boeren, beschermde landrechten en klimaatverandering de baas. Met partnerorganisaties geven ze humanitaire hulp bij rampen, oorlogen en crisis aan mensen op de vlucht. Ze creëren betere kansen voor jongeren, komen op voor de rechten van vrouwen en geven microkrediet aan onderneemsters in ontwikkelingslanden.

Het geld dat Books 4 Life jaarlijks aan hen doneert gaat niet op de grote hoop. Wij hebben afspraken gemaakt over een specifiek project, waarvan wij ook duidelijk terugkoppeling ontvangen. Wij hebben gekozen voor een project tegen kindhuwelijken. Hieronder vertelt Oxfam meer daarover.

Logo Oxfam Novib
Foto van een vader met zijn dochter
Foto van een jonge vrouw met een kind op schoot
Foto van twee jonge vrouwen met een hoofddoek om
Foto van een man en zijn jonge bruid.

”Kindhuwelijken ontnemen meisjes hun rechten. Hun recht op eigen keuze, maar ook op onderwijs, veiligheid, gezondheid en lichamelijke integriteit. Doordat meisjes op jonge leeftijd trouwen hebben zij een verhoogd risico op complicaties bij zwangerschap en bevalling en zijn ze kwetsbaar voor huiselijk geweld en seksueel misbruik. Bovendien worden de meeste meisjes gedwongen om te stoppen met hun opleiding na het huwelijk. Zonder opleiding staakt hun persoonlijke ontwikkeling en wordt de kans kleiner dat zij kunnen ontsnappen aan armoede.”

”Kindhuwelijken ontnemen meisjes hun rechten. Hun recht op eigen keuze, maar ook op onderwijs, veiligheid, gezondheid en lichamelijke integriteit. Doordat meisjes op jonge leeftijd trouwen hebben zij een verhoogd risico op complicaties bij zwangerschap en bevalling en zijn ze kwetsbaar voor huiselijk geweld en seksueel misbruik. Bovendien worden de meeste meisjes gedwongen om te stoppen met hun opleiding na het huwelijk. Zonder opleiding staakt hun persoonlijke ontwikkeling en wordt de kans kleiner dat zij kunnen ontsnappen aan armoede.”

De aanpak

”Oxfam Novib streeft naar een wereld waarin vrouwen dezelfde kansen hebben als mannen. Waarin meisjes net als jongens naar school gaan. Maar een traditie aanpassen, dat lukt niet zomaar. Daarom betrekken zij de hele lokale samenleving bij het tegengaan van kindhuwelijken. Samen met hun partnerorganisaties trainen we leerkrachten en geven we voorlichting over vrouwenrechten en onderwijs aan meisjes. Met een lesprogramma leren zij meisjes én jongens over hun seksuele rechten en de gevolgen van kindhuwelijken. Zij informeren ook ouders, leraren, religieuze leiders, gezondheidswerkers, politie en justitie. Lokale radiozenders sturen boodschappen over kindhuwelijken de ether in. Met lokale gemeenschappen organiseren we toneelstukken en debatten over het onderwerp.”

Niger

”In Niger, een land met een van de hoogste percentages kindhuwelijken ter wereld, wordt maar liefst driekwart van de meisjes voor haar achttiende uitgehuwelijkt. Ruim de helft van de meisjes in Niger, in de leeftijd van 10 tot 14 jaar, verlaat hierdoor vroegtijdig school.
De strijd tegen kindhuwelijken in Niger werkt!

  • 4.000 meisjes en jongens kregen les over hun seksuele rechten en de gevolgen van kindhuwelijken.
  • 188 kindhuwelijken werden door gemeenschappen zelf voorkomen.
  • In 39 gevallen greep de overheid in om een kindhuwelijk te stoppen.
  • Honderden boodschappen over kindhuwelijken gingen via lokale radiozenders de ether in.
  • Met lokale gemeenschap organiseerden we tientallen toneelstukken en debatten over kindhuwelijken.”