AMNESTY INTERNATIONAL

Books 4 Life & Amnesty International

Al sinds de oprichting steunt Books 4 Life Amnesty International door hen jaarlijks 25% van het te doneren bedrag te geven. Met dit geld strijdt Amnesty voor mensenrechten wereldwijd. Ooit begon Amnesty met het strijden voor de rechten van politieke gevangenen. Hun werkterrein is in de afgelopen 50 jaar enorm uitgebreid: van de afschaffing van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging. Ze zijn een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen die strijden tegen onrecht. In meer dan 150 landen voeren zij actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid.

Het geld dat Books 4 Life jaarlijks aan hen doneert gaat niet op de grote hoop. Wij hebben afspraken gemaakt per 2018 over een specifiek project, waarvan wij ook duidelijk terugkoppeling ontvangen. Wij hebben gekozen voor een project binnen de afdeling educatie van Amnesty Nederland. Hieronder vertelt Amnesty meer daarover.

Logo Amnesty International
Foto van een meisje dat een beschreven ansichtkaart omhoog houdt
Foto van lesmateriaal van Amnesty International
Foto van een docent die iets aanwijst aan een leerling
Foto van lesmateriaal van Amnesty International

”Amnesty Nederland heeft een ambitieus educatieprogramma. In Nederland staan mensen- en kinderrechten nog niet standaard op het onderwijsprogramma. Daarom biedt Amnesty International lesmateriaal en gratis gastlessen over mensenrechten aan. Hierdoor leren elk jaar meer dan 100.000 leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs over mensenrechten. Een belangrijke investering in de toekomst.”

”Daarnaast is Amnesty Nederland een project voor het mbo gestart, waar Books 4 Life aan bijdraagt. Het is erg belangrijk dat mbo-studenten het vermogen ontwikkelen om gebeurtenissen zoals de vluchtelingencrisis of het achterstellen van groepen Nederlanders te kunnen begrijpen. Om dit te kunnen, moeten zij weten wat mensenrechten zijn en schendingen ervan herkennen. Dit stimuleren wij door het bieden van lesmaterialen over burgerschap, zoals workshops over etnisch profileren.”

De aanpak

”Honderden vrijwilligers verzorgen deze gastlessen over mensen- en kinderrechten op scholen in het hele land. Elke scholier ontvangt daarbij gratis lesmateriaal over onderwerpen als vrijheid van meningsuiting, discriminatie en de rechten van kinderen. Amnesty International wil een vrije, gelijke en rechtvaardige wereld voor onze kinderen. Door ze al jong te leren over mensenrechten komt dat een stap dichterbij. Wij willen meer scholieren kennis en vaardigheden over mensenrechten meegeven. Daarmee kunnen zij in de toekomst die rechten verwezenlijken en beschermen.”

De praktijk

”Wat doet Amnesty precies?

  • Amnesty verzorgt voor meer dan 100.000 scholieren in Nederland een gastles over mensenrechten.
  • Wij werven vrijwillige gastdocenten die de gastlessen verzorgen.
  • Amnesty coacht de ruim 500 vrijwillige gastdocenten.
  • Amnesty ontwikkelt speciaal lesmateriaal voor scholieren.
  • Wij organiseren jaarlijks een landelijke conferentie voor vrijwillige gastdocenten.”